• STUDENTI A RODIČE

  Zde naleznete Harmonogram š. roku, termíny zkoušek, konzultační hodiny, výukové materiály, také první pomoc, pokud něco nevíte.

 • KLASIFIKACE

  Přístup do elektronické žákovské a absencí studenta.

 • ELEKTRONICKÁ OMLUVENKA

  Slouží pro rychlou komunikaci se školou, ale důležitá je omluvenka potvrzená od lékaře a nebo rodičů.

 • CHCI ZDE STUDOVAT

  Žádost o bližší informace.

  Přihláška ke studiu do školy.

SDĚLENÍ ŠKOLY

 • Maturitní zkoušky

  Jarní termín 2018:

  Předání pozvánek žákům k „Maturitní zkoušce

  v jarním termínu 2018“

  se uskuteční dne 5. 3. 2018 v 11:50 v budově SOUP.

  Daniela Řepásková,  zástupkyně ředitelky SOUP

 • Přihlašování žáků

  k jarnímu termínu maturitních zkoušek

  se uskuteční dne:

  5.3. 2018 v 10:15

  předání pozvánek k maturitní zkoušce.

  SDĚLENÍ ŠKOLY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA TERMÍN KVĚTEN 2018
 • KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

  DO SOUp Praha 4 – Písnice

  Pro školní rok 2018/2019:

  Pro tříleté obory
   Uchazeč, který splnil 9 let povinné školní docházky na základní škole
   Prospěch za 8. ročník ZŠ a prospěch za 1.pololetí závěrečného ročníku
   U starších uchazečů prospěch z II. pololetí 9. ročníku ZŠ a prospěch na další škole
   Součástí přihlášky musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

  Termín přijímacího řízení:

  1. kolo 23. dubna 2018, další kola podle potřeby.
  – Žáci mohou podat 2 přihlášky do 1. kola – odevzdat do 1.3.2018 ředitelce školy
  – Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách a ve škole 23.4.2018
  – Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.
  – Zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

  Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ.

  Obor vzdělání s výučním listem 29-56- H/01 Řezník-uzenář
  Školní vzdělávací program: Řezník-uzenář
  Obor vzdělání s výučním listem 65-51- H/01 Kuchař-číšník
  Školní vzdělávací program: Kuchař-číšník (dvojobor)
  Obor vzdělání s výučním listem 65-51- H/01 Kuchař-číšník
  Školní vzdělávací program: Kuchař (samostatný obor)

  Počty otevíraných tříd a přijímaných uchazečů k dennímu studiu

  29-56- H/01 Řezník – uzenář 30 žáků
  65-51- H/01 Kuchař – číšník  60 žáků
  65-51- H/01 Kuchař  30 žáků

  Ing. Milada Valentová
  ředitelka SOUp

  V Praze dne 17.1.2018

 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní forma 

  65-41-L/51  Gastronomie 

  Tento obor se pro školní rok 2018/2019

  NEOTEVÍRÁ

  Ing. Milada Valentová – ředitelka SOUp 

  V Praze dne 17.1.2018

   

   

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

SOU potravinářské, Praha 4 - Písnice

Naše škola slaví v tomto školním roce své 40. výročí.

Od září 2017 jsme zahájili novou čtyřicítku našeho působení, během níž jsme získali významná ocenění a dobré jméno v našem oboru.

U nás najdete zkušené a kvalifikované učitele, reprezentativní pracoviště.

Žáci z našich tříd jsou vyhledávanými odborníky ve svém řemesle doma i v zahraničí.

Zde můžete studovat obory, které vás pošlou rovnou na dobrá pracoviště a ne na úřady práce.

OBORY:
KUCHAŘ ČÍŠNÍK, KUCHAŘ, ŘEZNÍK - UZENÁŘ a nástavbové dvouleté studium GASTRONOMIE, kterým se můžete uplatnit v gastronomickém a hotelovém managementu.

Z naší školy můžete pomýšlet na další studium na VOŠ podobného zaměření.

Máme otevřeno i mimo dny otevřených dveří

U nás naleznete skvělé učitele, kteří vám otevřou dveře do světa obchodu a podnikání předních hotelů, restaurací i velkých potravinářských firem.

DVOULETÝ MATURITNÍ NÁSTAVBOVÝ OBOR GASTRONOMIE

Učňovské obory
Kuchař,
Kuchař - číšník,
Řezník - uzenář