Tříletý obor Kuchař – číšník

Absolvent oboru bude vybaven dovednostmi a odbornými znalostmi potřebnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů.

Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, skladování, posouzení jakosti a jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku – pokrmu.

Jeho další výhodou je, chce-li změnit pracovní  náplň, může se rozhodnout pro práci jako samostatný číšník od přijetí objednávky až po její vyúčtování.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.  Víme, že v Čechách se umí málokdo ocenit a pokud jde o naše studenty, ti od svých zaměstnavatelů dostávají nejlepší reference i ze zahraničí. 

Po absolvování závěrečných zkoušek může nejen náš student, ale i nově příchozí,  dále studovat ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou a následně pokračovat na vyšších odborných školách hotelového, gastronomického nebo potravinářského zaměření.

kód studia:  65-51-H/01