Tříletý obor Řezník – uzenář

Absolvent disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

Pracuje jako samostatný řezník – je schopen jatečně zpracovávat všechny druhy jatečných zvířat, drůbež, zvěřinu a ryby, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu.

Pracuje jako samostatný uzenář – dokáže vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky a zpracovávat živočišné tuky.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven pro soukromé podnikání v oboru řezník a uzenář.

kód studia: 29-56-H/01