Tříletý obor Kuchař

Absolvent disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů.

Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, skladování, posouzení jakosti a jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat ve 2-letém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

kód studia:  65-51-H/01