Funkce Jméno Telefon Email
Statutární zástupkyně pověřená vedením školy  a administrací pro teoretickou výuku Mgr. Daniela Řepásková, DiS. 736 773 185 repaskova@soup-pisnice.cz
Asistentka, sekretariát Helena Chaloupková 261 911 797 sou@soup-pisnice.cz
Zástupkyně pro praktickou výuku Ing. Milada Valentová 602 316 460 valentova@soup-pisnice.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Irena Langmajerová 736 773 281 langmajerova@soup-pisnice.cz
Ekonomka Jana Kailová 736 773 199 kailova@soup-pisnice.cz
Hospodář Roman Kail 261 911 797
roman.kail@soup-pisnice.cz