Učitelé teoretické výuky

Jméno Zkratka E-mail Poznámka
Bc. Josef Houser H houser@soup-pisnice.cz třídní učitel 1.A, 2. AB
 Mgr. Ondřej Chaloupka  Cho  chaloupka@soup-pisnice.cz  třídní učitel 2.C
František Koch Kch koch@soup-pisnice.cz
PaedDr. Blanka Klabíková Kla

klabikova@soup-pisnice.cz

Mgr. Irena Langmajerová La langmajerova@soup-pisnice.cz třídní učitelka 1. S
Mgr. Slavomír Mácha Mc macha@soup-pisnice.cz admin www
Josef Málek  Mj malek@soup-pisnice.cz třídní učitel 3. C
Mgr. Jana Málková  Mlk malkova@soup-pisnice.cz  třídní učitelka 1. BC
 Ing., Bc. Karel Mayr  May  mayr@soup-pisnice.cz
Ing. Blanka Motyčková Mot motyckova@soup-pisnice.cz třídní učitelka 3. AB
Zdeňka Novotná No novotna@soup-pisnice.cz
 Mgr. Darina Škvarová  Sk   skvarova@soup-pisnice.cz  třídní  učitelka 1. D, 2 S
Mgr. Daniela Řepásková, DiS. Ře repaskova@soup-pisnice.cz  zástupkyně ředitelky – teoret. vyuč
Ing. Zdeněk Sedláček Se sedla.z@seznam.cz  zástupce ředitelky – odb. vyuč

Učitelé odborného výcviku

Jméno E-mail Telefon
Zdeněk Klášterka zklasterka@volny.cz 736 773 309
František Tůma 736 773 330
Blanka Nováková ucitelka.novakova@seznam.cz 736 773 182
Jaroslava Prokopová jaroslava.prokopova7@seznam.cz 736 773 190
Marie Svatoňová mariesvatonova@seznam.cz 736 773 310