Učitelé teoretické výuky

Jméno Zkratka E-mail Poznámka
 Mgr. Bakule Petr Ba bakule@soup-pisnice.cz
 Mgr. Lysenko Alla  Ly lysenko@soup-pisnice.cz
 Bc. Antoš Jan An antos@soup-pisnice.cz
Bc. Josef Houser H houser@soup-pisnice.cz třídní učitel 2.A, 3. AB
 Mgr. Ondřej Chaloupka  Cho  chaloupka@soup-pisnice.cz  třídní učitel 3.C, admin www
Mgr. Irena Langmajerová La langmajerova@soup-pisnice.cz třídní učitelka 2.S
Josef Málek  Mj malek@soup-pisnice.cz
Mgr. Jana Málková  Mlk malkova@soup-pisnice.cz  třídní učitelka 2. BC
Ing. Blanka Motyčková Mot motyckova@soup-pisnice.cz třídní učitelka 1.AB
Zdeňka Novotná No novotna@soup-pisnice.cz
 Mgr. Darina Škvarová  Sk   skvarova@soup-pisnice.cz  třídní  učitelka 2. D, 1.C
Mgr. Daniela Řepásková, DiS. Ře repaskova@soup-pisnice.cz  zástupkyně ředitelky – teoret. vyuč
Ing. Milada Valentová Va valentova@soup-pisnice.cz  zástupkyně ředitelky – odb. vyuč

Učitelé odborného výcviku

Jméno E-mail Telefon
Zdeněk Klášterka zklasterka@volny.cz 736 773 309
František Tůma 736 773 330
Blanka Nováková ucitelka.novakova@seznam.cz 736 773 182
Lada Valentová lada.valentova@seznam.cz 775476264
Marie Svatoňová mariesvatonova@seznam.cz 736 773 310