Sportovní aktivity

V průběhu školního roku se žáci SOUp zúčastňují sportovních soutěží (jako třeba O pohár pražských škol) a turnajů se zaměřením: kopaná, florbal, stolní tenis, šachové turnaje. SOUp disponuje plně moderně vybavenou posilovnou a místností pro stolní tenis.

Odborné činnosti

Žáci oborů Kuchař, Kuchař – číšník, Řezník – uzenář, studenti nástavbového studia Společné stravování mají možnost účasti v příslušných odborných soutěžích. Zde si prohlubují odborné znalosti a praktické dovednosti — spolupráce s cateringovými společnostmi. SOUp se prezentuje na přehlídkách pražských škol — Schola Pragensis. Žáci uvedených oborů se účastní různých celostátních soutěží (Řeznická sekyra, Gastro Junior, Princ výčepních, Grilmánie aj.). Účast žáků na odborných výstavách a exkurzích.

Kulturní činnosti

V rámci školní i mimoškolní činnosti žáci návštěvují kina, výstavy. Zájmová činnost probíhá v kroužcích (výtvarný, rukodělný, poznávací, kulturní akce dle zájmu žáků).Žáci mají k dispozici knihovnu.

Další aktivity žáků SOUp

V průběhu každého školního roku se žáci našeho učiliště zúčastňují řady banketů a rautů na Pražském hradě, v Obecním domě,dále pak na zámcích Jemniště a Štiřín. Účast žáků v rámci zajištění obsluhy je rovněž na plesech, které pořádají různé organizace.


Organizujeme tematické exkurze (U Prince, Ungelt, U Fleků, restaurace Indie). Zajišťujeme pro učební obory kuchař a kuchař-číšník barmanské kurzy, zajišťujeme přednášky s ukázkami Zdobení a vyřezávání zeleniny a ovoce a další. V rámci možností škola zajišťuje zahraniční stáže.


Učiliště se pravidelně zúčastňuje následujících soutěží:

  • Bramborák – interní soutěž školy
  • Řeznická sekyra
  • Sollertia
  • Hellman’s cup – příprava bramborového salátu
  • O pohár pražských škol – kopaná, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, odbíjená