ŠKOLNÍ ŘÁD


s příslušnými přílohami
v platném znění jako základní dokument, kterým se řídí provoz SOUp,
vydaný ředitelkou školy v souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb.

skolnirad