Školská rada  je dle zákona č 561/2004 Sb., Školský zákon zřizována při Středním odborném učilišti potravinářském následovně:

Třetinu jmenuje zřizovatel školy

Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci

Třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

 

Školská rada zasedá minimálně dvakrát ročně a je nejen kontrolním orgánem školy, ale může svými připomínkami ovlivňovat chod školy,

schvaluje výroční zprávu.

Složení Školské rady:

Mgr. Ondřej Chaloupka – předseda ŠR

Mgr. Petr Bakule – mistopředseda ŠR

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. – člen ŠR

Bc. Jaroslava Mazáčová – člen ŠR

Miroslav Vachuda – člen ŠR

Michaela Čermáková – člen ŠR