Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní forma

65-41-L/51 Gastronomie

Tento obor se pro školní rok 2019/2020

NEOTEVÍRÁ

Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111,

 

Categories: Sdělení školy