Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní forma

65-41-L/51 Gastronomie

Tento obor se pro školní rok 2018/2019

NEOTEVÍRÁ

Ing. Milada Valentová – ředitelka SOUp

V Praze dne 17.1.2018

 

 

Categories: Sdělení školy