Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní forma

65-41-L/51 Gastronomie

Tento obor se pro školní rok 2018/2019

NEOTEVÍRÁ

Ing. Milada Valentová – ředitelka SOUp

V Praze dne 17.1.2018

 

Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111,

Praha 4-Písnice

1. Seznam přijatých uchazečů

pod přiděleným registračním číslem v 1.kole přijímacího řízení do prvního ročníku

oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro školní rok 2018/2019

P.

.

Registrační číslo

Výsledky

přijímacího řízení

P.č.

Registrační číslo

Výsledky

přijímacího řízení

1. KČ/128/18

přijat

22. KČ/114/18

přijata

2. KČ/149/18

přijat

23. KČ/122/18

přijata

3. KČ/167/18

přijat

24. KČ/120/18

přijat

4. KČ/179/18

přijata

25. KČ/163/18

přijata

5. KČ/129/18

přijat

26. KČ/116/18

přijat

6. KČ/171/18

přijat

27. KČ/173/18

přijata

7. KČ/172/18

přijata

28. KČ/113/18

přijata

8. KČ/140/18

přijat

29. KČ/142/18

přijata

9. KČ/178/18

přijata

30. KČ/162/18

přijat

10. KČ/182/18

přijata

31. KČ/137/18

přijat

11. KČ/119/18

přijata

32. KČ/139/18

přijat

12. KČ/112/18

přijata

33. KČ/175/18

přijata

13. KČ/156/18

přijat

34. KČ/127/18

přijata

14. KČ/159/18

přijat

35. KČ/148/18

přijat

15. KČ/144/18

přijata

36. KČ/157/18

přijat

16. KČ/145/18

přijata

37. KČ/134/18

přijata

17. KČ/143/18

přijata

38. KČ/169/18

přijata

18. KĆ/131/18

přijat

39. KČ/138/18

přijat

19. KČ/161/18

přijat

40. KČ/150/18

přijat

20. KČ/115/18

přijata

41. KČ/181/18

přijat

21. KČ/174/18

přijata


Seznam přijatých uchazečů

pod přiděleným registračním číslem v 1.kole přijímacího řízení do prvního ročníku

oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením kuchař

pro školní rok 2018/2019

P.č. Registrační číslo

Výsledky

přijímacího řízení

1. K/165/18

přijat

2. K/154/18

přijata

3. K/124/18

přijat

4. K/147/18

přijata

5. K/117/18

přijat

6. K/164/18

přijat

7. K/158/18

přijat

8. K/125/18

přijata

9. K/180/18

přijat

10. K/136/18

přijat

11. K/126/18

přijat

12. K/166/18

přijat

13. K/130/18

přijat

14. K/141/18

přijat

15. K/168/18

přijat

 

Seznam přijatých uchazečů

pod přiděleným registračním číslem v 1.kole přijímacího řízení do prvního ročníku

oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník-uzenář

pro školní rok 2018/2019

P.č. Registrační číslo

Výsledky

přijímacího řízení

1. ŘU/146/18

přijat

2. ŘU/155/18

přijat

3. ŘU/176/18

přijat

4. ŘU/121/18

přijat

5. ŘU/123/18

přijat

6. ŘU/152/18

přijat

7. ŘU/153/18

přijat

8. ŘU/151/18

přijat

9. ŘU/170/18

přijat

10. ŘU/135/18

přijat

11. ŘU/132/18

přijat

12. ŘU/118/18

přijat

13. ŘU/111/18

přijat

14. ŘU/160/18

přijat

15. ŘU/177/18

přijat

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

23. duben 2018

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho

přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení

rozhodnutí (do 7.5.2018). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Ing. Milada Valentová

ředitelka SOUp

 

Seznam nepřijatých uchazečů

pod přiděleným registračním číslem v 1.kole přijímacího řízení do prvního ročníku

oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník-uzenář

pro školní rok 2018/2019

P. č.

Registrační číslo

Výsledky přijímacího řízení

1.

ŘU/133/18

nepřijat

2. Datum zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

23.4.2018.

Categories: Sdělení školy