Podrobný harmonogram školního roku na  2017 – 2018 

Srpen 2017 28.8. až 31.8. Dodatečné a opravné zkoušky šk. roku 2016/2017
  30.8. a 31.8. Podzimní termín profilová maturitní zkouška
Září 2017 4. 9. Zahájení školního roku 2017/2018
  4.9. – 7.9. Podzimní termín maturitní písemná zkouška
  6.9. Podzimní termín závěrečná písemná zkouška
  7.9. a 8.9. Podzimní termín závěrečná praktická zkouška
  13.9. a 14.9. Podzimní maturitní ústní zkouška
  18.9. Podzimní termín závěrečná ústní zkouška
  23.9. VÝROČÍ ŠKOLY – Den otevřených dveří
  29.9. Ředitelské volno
Říjen 2017 26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
Listopad 2017 7. 11. Pedagogická porada I. čtvrtletí
  9. 11. Třídní schůzky
  27. 11. – 8.12. Souvislá praxe 2.S
Prosinec 2017 13.12. Den otevřených dveří
  23. 12.- 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden 2018 3. 1. Zahájení vyučování
  10. 1. Den otevřených dveří
  18. 1. Pedagogická porada I. pololetí
  24. 1. Den otevřených dveří
  31. 1. Ukončení pololetí, vydání výpisu
Únor 2018 2.2. Pololetní prázdniny
  5.2. – 11.2. Jarní prázdniny
  21.2. Den otevřených dveří
Březen 2018 Do 1. 3. Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu
  29.3. – 2.4. Velikonoční prázdniny
Duben 2018 5.4. Pedagogická porada III. čtvrtletí
  10. 4. Třídní schůzky
  22.4. Přijímací řízení 1. kolo – tříleté obory
  22.4. – 30.4. Přijímací řízení 1. kolo – maturitní obory
  24. 4. Profilová část maturitní zkoušky (písemná, praktická)
  24. 4. Pedagogická porada 2.S
  30. 4. Vysvědčení 2.S
Květen 2018 2. 5. – 11. 5. Maturitní zkouška – didaktické testy, písemné práce
  14. 5. – 25. 5. Souvislá praxe 1.S
  21. 5. – 25. 5. Ústní maturitní zkouška
  24. 5. Porada 3. ročníků
  31 5. Předání vysvědčení 3. ročníků
Červen 2018 1. 6. Závěrečná zkouška – písemná zkouška
  4. 6. až 15. 6. Závěrečná zkouška – praktická zkouška
  21. a 22. 6. Ústní závěrečná zkouška
  25.6. Pedagogická porada 1. a 2. ročníků
  29. 6. Závěrečné vysvědčení