Podrobný harmonogram školního roku na  2018 – 2019

Srpen 2018 27.8. až 31.8. Dodatečné a opravné zkoušky šk. roku 2017/2018
 Září 2018 3.9. Zahájení školního roku 2018/2019
3.9-7.9. Podzimní termín maturitní písemná zkouška
  13.9. Podzimní maturitní ústní zkouška
  12.9. Podzimní termín závěrečná písemná zkouška
  28.9. Státní svátek
 Říjen 2018 29.10. a 30.10. Podzimní prázdniny
 Listopad 2018 7.11. Pedagogická porada I. čtvrtletí
  14.11. Třídní schůzky
  26.11.-7.12. Souvislá praxe 2.S
28. 11.
Den otevřených dveří
 Prosinec 2018 12.12. Den otevřených dveří
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny
  Leden 2019 3.1. Zahájení vyučování
15.1. Pedagogická porada I. pololetí
  16.1. Den otevřených dveří
30.1. Den otevřených dveří
   31.1.  Ukončení pololetí, vydání výpisu
 
 
Únor 2019 1.2. Pololetní prázdniny
  11.2. – 17.2. Jarní prázdniny
  6.2. Den otevřených dveří
Březen 2019 Do 1. 3. Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu
 Duben 2019 3.4. Pedagogická porada III. čtvrtletí
10. 4. Třídní schůzky
  18.4. Velikonoční prázdniny
  19.4. a 22.4. Státní svátek
  22.4.
Přijímací řízení I. kolo tříleté obory
  23. 4. Profilová část maturitní zkoušky (písemná, praktická)
  24. 4. Pedagogická porada 2.S
  30. 4. Vysvědčení 2.S
22. 4. – 30. 4. Přijímací řízení maturitní obory I. kolo
 Květen 2019 2.5. – 10.5. Maturitní zkouška – didaktické testy, písemné práce
  21. 5. – 23. 5. Ústní maturitní zkouška
  27. 5. Porada 3. ročníků
  31 5. Předání vysvědčení 3. ročníků
Červen 2019 3. 6. Závěrečná zkouška – písemná zkouška
  4. 6. až 14. 6. Závěrečná zkouška – praktická zkouška
  19. a 20. 6. Ústní závěrečná zkouška
  25.6. Pedagogická porada 1. a 2. ročníků
  28. 6. Závěrečné vysvědčení