Střední odborné učiliště potravinářské Praha, Libušská 320, 140 02 Praha 4 – Písnice


Maturitní zkoušky jaro 2019

Přihlašování žáků k jarnímu termínu maturitních zkoušek se uskuteční dne:

od 15.11.2018 v 11:00 hod.


Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2019

Ředitelka SOUp, Libušská 320/111, Praha 4, 142 00 – Písnice v souladu s § 79 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., ( Školský zákon ) stanovuje povinné zkoušky profilové části

Obor: 65 – 41 – L/01 GASTRONOMIE

Název zkoušky Specifikace zkoušky Forma zkoušky

Teoretická zkouška z odborných předmětů Témata zkoušky vychází z obsahu předmětu Ekonomika, Management a marketing, Hotelový provoz v rozsahu ŠVP Ústní zkouška před maturitní zkušební komisí
Ekonomické výpočty a vedení účetnictví Řešení jednotlivých příkladů z účetnictví Praktická zkouška

V Praze dne 15. 9. 2018

Mgr. Daniela Řepásková, DiS.

statutární zástupce SOUp, Libušská 320/111, 142 00 Praha 4

 Společná část


  • Český jazyk a literatura (viz seznam literatury k maturitní zkoušce) Seznam Literatury Jaro 2019 zde: MAT Seznam LIT_Jaro 2019
  • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část


  • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Hospodaření podniku – Ekonomika) – písemná zkouška
  • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Ekonomika, Hotelový provoz) – ústní forma