KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ  DO SOUp Praha 4 – Písnice

Pro školní rok 2018/2019:

Pro tříleté obory
 Uchazeč, který splnil 9 let povinné školní docházky na základní škole
 Prospěch za 8. ročník ZŠ a prospěch za 1.pololetí závěrečného ročníku
 U starších uchazečů prospěch z II. pololetí 9. ročníku ZŠ a prospěch na další škole
 Součástí přihlášky musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Termín přijímacího řízení:

1. kolo 23. dubna 2018, další kola podle potřeby.
– Žáci mohou podat 2 přihlášky do 1. kola – odevzdat do 1.3.2018 ředitelce školy
– Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách a ve škole 23.4.2018
– Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.
– Zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ.

Obor vzdělání s výučním listem 29-56- H/01 Řezník-uzenář
Školní vzdělávací program: Řezník-uzenář
Obor vzdělání s výučním listem 65-51- H/01 Kuchař-číšník
Školní vzdělávací program: Kuchař-číšník (dvojobor)
Obor vzdělání s výučním listem 65-51- H/01 Kuchař-číšník
Školní vzdělávací program: Kuchař (samostatný obor)

Počty otevíraných tříd a přijímaných uchazečů k dennímu studiu

29-56- H/01 Řezník – uzenář 30 žáků
65-51- H/01 Kuchař – číšník  60 žáků
65-51- H/01 Kuchař  30 žáků


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  NA NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – denní forma

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

65-41-L/51  Gastronomie 

Tento obor se pro školní rok 2018/2019

NEOTEVÍRÁ

Ing. Milada Valentová
ředitelka SOUp

V Praze dne 17.1.2018